PŁYWAJACE MUZEUM ZABAWEK
FLOATING TOY MUSEUM
–   AMSTERDAM, HOLLAND
2015